Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania
23 listopada 2018

Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania

Piątek, 23 listopada 2018
Mają problemy z koncentracją, agresją, okazywaniem emocji czy funkcjonowaniem wśród rówieśników- dzieci z zaburzeniami zachowania.To coraz liczniejsza grupa uczniów. Jak twierdzą psychologowie, ich niepowodzenia szkolne są skutkiem niezauważonych wcześniej deficytów rozwojowych lub problemów w rodzinie. Uczniowie z zaburzeniami zachowań osiągają średnio o 1. 62 niższe wyniki w nauce niż średnia dla danej klasy, a ich zachowanie jest o stopień niższe od wyjściowego, czyli dobrego. Dla dzieci agresywnych często wprowadza sięnauczanie indywidualne, np. na okres pół roku. Jednak – jak mówią specjaliści – nie jest to dobre rozwiązanie na dłuższą metę. Zadaniem szkół jest więc wypracowanie metod i form pracy, które pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnychtakich uczniów.
 
Innowacyjny program nauczaniauczniów z zaburzeniami zachowania” został opracowany i wdrożony przez nauczycieli czterech krakowskich placówek:
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1im. Janusza Korczaka,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 im. Juliana Aleksandrowicza,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4im. Polskich Noblistów,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza.
 
Program zakładał położenie dużego nacisku na współdziałanie w grupie.Dla dzieci trudnych zorganizowane zostały zajęcia nie tylko w szkole, ale także poza placówką: m.in. gry terenowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjście na basen, wyjazd na ferie oraz na letni obóz terapeutyczny.
 
W czasie zajęć terapeutycznych wykorzystywane były najnowsze metody dydaktyczne, czyli na przykład uczenie się wyciszania i koncentracji za pomocą specjalnego urządzenia, które pokazuje natężenie fal elektromagnetycznych mózgu. 
 
W ramach programu stosowana była także arteterapia, czyli leczenie przez sztukę oraz biblioterapia - oparta na wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury.  Nauczyciele krakowskich placówek wprowadzili wiele najnowszych metod zajęć z uczniem, które najczęściej nie były w Polsce prowadzone, ponieważ nie było na nie pieniędzy. W pracę z trudnymi dziećmi włączeni zostali także rodzice. Dla nich prowadzone były zajęcia w ramach "Szkoły dla Rodziców" w formie warsztatów czy treningów asertywności.
 
W „Innowacyjnym programie nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania” uczestniczyli uczniowie, którzyzostali zakwalifikowane do kształcenia specjalnego na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych. Projekt sfinansowany został z funduszu„Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie: Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia”, a realizowany od 1.09.2009 do 30.09.2011 roku. Jego koszt wyniósł 1 901 630,00 zł.
 
unijne_pz_clip_image003