Inwestycje w obszarze edukacji w 2023 roku
09 stycznia 2023

Inwestycje w obszarze edukacji w 2023 roku

Poniedziałek, 09 stycznia 2023

W tym roku zakończą się trwające już inwestycje oświatowe, które poprawią warunki funkcjonowania kolejnych jednostek. Zaplanowane są otwarcia nowych obiektów: szkoły podstawowej na os. Złocień oraz przedszkolnego w Bronowicach, ale nie tylko. Do użytku oddane zostaną nowe skrzydła dydaktyczne przy Szkole Podstawowej nr 67 (Tonie) oraz przy Szkole Podstawowej nr 72 (Wola Justowska). Zakończy się także adaptacja dawnego budynku szkolnego na os. Willowym na potrzeby Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, której obecna siedziba mieści się w Szkole Podstawowej nr 18.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie zaplanowało do oddania w 2023 roku dwie sztandarowe inwestycje w wyniku, których powstaną zupełnie nowe obiekty na oświatowej mapie Krakowa.

Mieszkańcy dynamicznie rozwijającego się osiedla Złocień zyskają nową szkołę podstawową powstającą przy ulicy Agatowej. W nowoczesnym obiekcie znajdą się 24 pomieszczenia do nauki (w tym 4 pracownie) oraz hala sportowa wraz z salą treningową, w których będzie mogło uczyć się około 600 uczniów. Ponadto, przewidziano tam świetlicę, bibliotekę, szatnie, kuchnię, stołówkę i inne pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Zwracającym uwagę rozwiązaniem jest wielofunkcyjne boisko sportowe zlokalizowane na dachu hali sportowej, na którym będą odbywały się zajęcia wychowania fizycznego. Przy budynku szkolnym powstanie również wielofunkcyjne boisko sportowe terenowe o wym. 20x35 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z trybunami na ok. 150 miejsc. Całość zasilana będzie instalacją fotowoltaiczną zamontowaną na dachu budynku.
 
DJI_0116%281%29

Z kolei najmłodsi mieszkańcy Bronowic otrzymają zupełnie nowy budynek Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej. W 6-oddziałowym obiekcie będzie mogła być zapewniona opieka nad 150 dziećmi w wieku 3-6 lat. Znajdzie się tam 6 sal do dziennego pobytu dzieci, sale do zajęć indywidualnych, sala do zajęć ruchowych. Ciekawa, nowoczesna architektura przedszkola niewątpliwie przyciąga już dzisiaj wzrok mieszkańców Bronowic i nie tylko.

W 2023 roku zakończą się również prace przy rozbudowie jednostek oświatowych na osiedlach Tonie i Wola Justowska. Szkoła Podstawowa nr 67 przy ul. Kaczorówka oraz Szkoła Podstawowa nr 72 przy al. Modrzewiowej to placówki, które ze względu na rozbudowę mieszkaniową w tym rejonie, otrzymają nowe skrzydła dydaktyczne.

W wyniku zakupu przez Gminę Miejska Kraków budynku na osiedlu Piastów, zostanie w nim uruchomionych 4-5 oddziałów Samorządowego Przedszkola nr 187 dla 100-125 maluchów.

Warto wspomnieć, że oprócz zakończenia obecnie trwających zadań inwestycyjnych, Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przystąpi do kolejnych dużych realizacji. Rozpoczną się roboty budowlane związane z rozbudową Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej (Płaszów) - w zeszłym roku została podpisana umowa z wykonawcą, a obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W dalszej kolejności zgodnie z przyjętą wieloletnią prognozą finansową miasta w planach są m.in.: rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Tynieckiej 122 (Kostrze) wraz z budynkiem mieszczącym oddziały przedszkolne - trwa postępowanie przetargowe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”; rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 przy ul. Wrony 115 (Sidzina); rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ćwikłowej (Pychowice).

Jak widać rozwój infrastruktury oświatowej obejmuje różne rejony miasta, a wspomniane zostały tylko najbardziej kosztowne zadania. W sumie w 2023 roku na inwestycje w dziedzinie „Oświata i Wychowanie” zaplanowano 109,7 mln zł, a łączne nakłady finansowe w całym okresie ich realizacji w wieloletniej prognozie finansowej sięgają 384,7 mln zł.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, jak co roku realizować będzie również zadania remontowe w samorządowych jednostkach oświatowych. W 2022 roku było ich kilkaset jednak pod tym względem nadchodzący rok będzie jeszcze bardziej intensywny.

Będzie to na pewno bardzo pracowity rok, zarówno pod kątem realizacji inwestycji oświatowych jak i zadań remontowych.
 
 
DJI_0091

Galeria

Zobacz także

Krótki przegląd realizowanych obecnie inwestycji oświatowych
12 grudnia 2022

Krótki przegląd realizowanych obecnie inwestycji oświatowych

Rozbudowa Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej:   zakończono prace izolacyjne na dachu budynku, trwają prace instalacyjne wewnątrz obiektu zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa finalizowane są prace tynkarskie przy elewacji budynku Budowane przedszkole będzie 6-oddziałowe, przeznaczone do opieki nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat. W projekcie uwzględniono budowę 6 sal do dziennego pobytu dzieci, sale ...
Przedszkole nabiera kolorów: Rozbudowa Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej
26 października 2022

Przedszkole nabiera kolorów: Rozbudowa Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej

Trwają roboty budowlane przy ul. Jabłonkowskiej. Powstaje tu nowoczesne przedszkole, które spełni oczekiwania mieszkańców Bronowic.   Zakończono prace izolacyjne na dachu budynku, trwają prace instalacyjne wewnątrz obiektu. Zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa. Trwają prace tynkarskie przy elewacji budynku. Budowane przedszkole jest 6-oddziałowe, przeznaczone do opieki nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat. W projekcie uwzględniono budowę 6 ...
Zakończono wznoszenie konstrukcji budynku: budowa szkoły podstawowej na os. Złocień
24 października 2022

Zakończono wznoszenie konstrukcji budynku: budowa szkoły podstawowej na os. Złocień

[✅] Zakończono wznoszenie konstrukcji budynku szkoły, finalizowane są prace związane z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwodnej dachów oraz warstw izolacyjnych dla boiska na dachu hali sportowej.   [✅] Wzniesiono większość murowanych ścian działowych.   [✅] Trwa montaż ślusarki zewnętrznej oraz rozpoczęto prace w zakresie instalacji sanitarnej i wody w budynku szkoły. Niebawem rozpoczęcie prac w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacji oraz instalacji ...