Krótki przegląd realizowanych obecnie inwestycji oświatowych
12 grudnia 2022

Krótki przegląd realizowanych obecnie inwestycji oświatowych

Poniedziałek, 12 grudnia 2022
 
 • zakończono prace izolacyjne na dachu budynku, trwają prace instalacyjne wewnątrz obiektu
 • zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa
 • finalizowane są prace tynkarskie przy elewacji budynku
Budowane przedszkole będzie 6-oddziałowe, przeznaczone do opieki nad dziećmi w wieku 2,5-6 lat. W projekcie uwzględniono budowę 6 sal do dziennego pobytu dzieci, sale do zajęć indywidualnych, salę do zajęć ruchowych oraz aulę dla 150 dzieci. Znajdą się tam również kuchnia, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Budynek jest jednopiętrowy z częściowym podpiwniczeniem, z dachem płaskim, o powierzchni użytkowej 1 988 m2.
 
 
 • zakończono prace przy konstrukcji budynku szkoły
 • rozpoczęto montaże w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacji oraz instalacji zewnętrznych wraz z przyłączami
 • finalizowane są prace związane z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwodnej dachów oraz warstw izolacyjnych dla boiska na dachu hali sportowej
 • dobiega końca montaż ślusarki zewnętrznej
W 24 salach lekcyjnych (w tym 4 pracowniach), będzie mogło uczyć się około 600 uczniów. Znajdą się tam pomieszczenia administracyjne dla personelu szkolnego, kuchnia, stołówka, świetlica, biblioteka i szatnie. W obiekcie znajdzie się także hala sportowa wraz z salą treningową. Ciekawostką jest też fakt, że na dachu wspomnianej hali sportowej ulokowane zostanie wielofunkcyjne boisko sportowe. Przy budynku znajdzie się również wielofunkcyjne boisko sportowe terenowe o wym. 20x35 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z trybunami na ok. 150 miejsc. Oprócz tego powstanie także kompletna infrastruktura zewnętrzna wraz z parkingami, chodnikami, drogami oraz ogrodzeniem terenu. Całość zasilana będzie instalacją fotowoltaiczną na dachu budynku.
 
 
 • wykonano szyb windowy, schody zewnętrzne i elewację budynku
 • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową
 • trwają prace nad instalacjami wewnętrznymi
Zadanie zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku szkolnego na os. Willowym 35 na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, kompleksową modernizacją wnętrz, wymianą instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, przebudową wjazdu oraz zagospodarowanie terenu wraz z ciągami pieszymi. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną pomieszczenia administracyjne i socjalne, gospodarcze i sanitarne. Powstaną nowe pomieszczenia funkcjonalne na potrzeby poradni, a także zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych oraz nowe schody zewnętrzne.
 
DJI_0100
 
 • wykonano cały przewidziany zakres robót budowlanych
 • trwają prace przyłączeniowe
 • odbywają się odbiory robót
Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach, którego powstał dwukondygnacyjny budynek szkoły o powierzchni użytkowej 1 201,35 m2 dla ok. 420 uczniów oraz 20 nauczycieli i pracowników obsługi. W obiekcie znalazło się 14, w pełni funkcjonalnych sal lekcyjnych, w tym pracownie: informatyczna, fizyczna, biologiczno-chemiczna, pokoje dla nauczycieli i pracowników, pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i magazynowe oraz kotłownia. Wybudowano również parkingi, drogę dojazdową oraz chodniki.
 
DJI_0074%282%29
 
 • zakończony został etap surowy budynku
 • zamontowano stolarkę okienno-drzwiową
 • trwają prace instalacyjne elektryczne i sanitarne
 W ramach rozbudowy szkoły powstaje nowy, dwukondygnacyjny budynek o prostej, nowoczesnej formie, odwzorowującej układ funkcjonalny budynku. Jest on połączony z istniejącą salą gimnastyczną za pośrednictwem łącznika. Wewnątrz znajduje się 6 nowoczesnych sal lekcyjnych, toalety, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz szatnie dla uczniów. Zmieni się także otoczenie budynku m.in. poprzez wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych oraz budowę dodatkowych miejsc parkingowych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 727,13 m2 i pozwoli na sprawną, bezpieczną naukę 150 uczniom.
 
DJI_0094
 
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej:
 
Niebawem nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Krakowie przy ul. Grochowej 23 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie przygotowywany jest projekt, a rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest na początku 2023 roku.
 
Zakres prac przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku ZSP nr 15 przy ulicy Grochowej. W obiekcie o łącznej powierzchni użytkowej ok. 7,6 tys. m2 znajdą się m.in. 24 sale lekcyjne (w tym cztery pracownie), sala gimnastyczna wraz z trybunami, ścianką wspinaczkową i siłownią, a także świetlica, biblioteka, klub uczniowski, harcówka, gabinet lekarski, gabinet stomatologa, kuchnia, jadalnia. Przewidziano również utwardzenie terenu wokół budynku (budowa chodników, dróg wewnętrznych i parkingów z 17 miejscami postojowymi, wraz z elementami małej architektury tj. ławeczkami, lampami, stojakami rowerowymi czy koszami na śmieci). Na dachu budynku znajdzie się także instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 30 kWh. Szkoła pomieści ok. 670 uczniów i ok. 80 nauczycieli oraz personelu szkolnego i będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w mieście.
 
Grochowa%20wizualizacja%203
 
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem dla Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122:
 
 • ogłoszono przetarg – trwa weryfikacja ofert
 
W ramach zadania powstanie nowy obiekt szkolno-przedszkolny dla ok. 550-600 uczniów i dzieci przedszkolnych w skład, którego wejdzie: 16 sal lekcyjnych w tym pracownie do nauczania fizyki i chemii wraz z dodatkową salą komputerową, świetlica, jadalnia wraz zapleczem kuchennym, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne, 6 oddziałowe przedszkole, zagospodarowanie terenu wraz z ciągami pieszymi. Do przebudowy przewidziana jest również istniejąca sala gimnastyczna.

Wszystkie budowane i rozbudowywane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie obiekty oświatowe są w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ oraz norm budowlanych. Dzięki temu są komfortowe i bezpieczne dla ich użytkowników.
 

Galeria

Zobacz także

Zakończono wznoszenie konstrukcji budynku: budowa szkoły podstawowej na os. Złocień
24 października 2022

Zakończono wznoszenie konstrukcji budynku: budowa szkoły podstawowej na os. Złocień

[✅] Zakończono wznoszenie konstrukcji budynku szkoły, finalizowane są prace związane z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwodnej dachów oraz warstw izolacyjnych dla boiska na dachu hali sportowej.   [✅] Wzniesiono większość murowanych ścian działowych.   [✅] Trwa montaż ślusarki zewnętrznej oraz rozpoczęto prace w zakresie instalacji sanitarnej i wody w budynku szkoły. Niebawem rozpoczęcie prac w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacji oraz instalacji ...
Rozbudowa Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej
08 sierpnia 2022

Rozbudowa Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej

Prace przy budowie nowego obiektu Samorządowego Przedszkola nr 38 przy ulicy Jabłonkowskiej wkraczają w decydujący etap. Wybudowano całą konstrukcję budynku a obecnie trwają prace instalacyjne i tynkarskie wewnątrz obiektu oraz izolacyjne przy pokryciu dachu. Zakończenie robót przewidziane jest na II kwartał 2023 r.   Przypomnijmy, że budowane jest 6-oddziałowe przedszkole, przeznaczone do opieki nad dziećmi ...