Okno na Europę, czyli poznać język angielski
23 listopada 2018

Okno na Europę, czyli poznać język angielski

Piątek, 23 listopada 2018
150 uczniów z krakowskich gimnazjów mogło doskonalić swój język angielski oraz uzyskać certyfikat FCE (First Certificate in English) dzięki programowi „Okno na Europę - nauka języka angielskiego”. Projekt był realizowany od 1 września2008 do 31 grudnia2010 roku. Przystąpili do niego uczniowie klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Zajęcia prowadzone były w 12 grupach językowych w 4 centrach edukacyjnych, czyli szkołach wyposażonych (również w ramach projektu) w nowoczesny sprzęt do nauki angielskiego oraz podczas dwóch obozów językowych. 
 
Celem programu„Okno na Europę - nauka języka angielskiego”było umożliwienie uczniom gimnazjów, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej rozwoju ich umiejętności językowych.Udział w zajęciach był bezpłatny. Z funduszu sfinansowano także koszty dojazdów gimnazjalistów czy ich pobyt na obozach językowych. Bezpłatny był również egzamin FCE, po zdaniu którego otrzymuje się First Certificate in English, certyfikat który stanowi dodatkowy atut przy ubieganiu się o miejsce w szkole ponadgimnazjalnej i dalszej ścieżce edukacyjnej.
 
Projekt „Okno na Europę - nauka języka angielskiego” finansowany był w całości z programu „Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.Jego wartość - 1 298 050 zł.
 
 
OKNO%20NA%20EUROPE