Termomodernizacje budynków oświatowych 2022
18 października 2022

Termomodernizacje budynków oświatowych 2022

Wtorek, 18 października 2022

W 2022 roku Gmina Miejska Kraków wykonuje termomodernizacje gminnych obiektów oświatowych w 9 jednostkach oświatowych. Realizacja prac termomodernizacyjnych obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Zadania te mają na celu przede wszystkim zredukowanie zużycia energii o kilkadziesiąt procent oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w rozrachunku rocznym. W dobie widma kryzysu energetycznego widać, jak ważne są tego rodzaju inwestycje.
 
Warto dodać, że dzięki tym projektom obiekty zyskują nie tylko pod kątem ekonomicznym, ale i estetycznym. Realizatorem termomodernizacji budynków oświatowych jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.
 
Termomodernizacje budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków - II (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020:
  • Samorządowe Przedszkole nr 123 przy ul. M. Miechowity 4
  • Samorządowe Przedszkole nr 148 na os. Tysiąclecia 37
  • Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Pigonia 2
  • Szkoła Podstawowa nr 149 przy ul. Bujaka 15
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Na Błonie 15b
Koszt: 11 mln zł (w tym 5,27 mln zł dofinansowanie z UE, pozostałe środki - budżet miasta)
Dotychczas, przy udziale środków europejskich z perspektywy finasowania RPOWM 2014-2020, przeprowadzono kompleksową termomodernizację 30 budynków oświatowych w Krakowie.
 
Termomodernizacje gminnych obiektów oświatowych realizowane w całości z budżetu miasta:
  • Samorządowego Przedszkola nr 165, ul. Danka 1
  • Samorządowego Przedszkola nr 177, os. Kombatantów 13
  • Szkoły Podstawowej nr 74, ul. Branicka 26
  • Szkoły Podstawowej nr 113, ul. Piotra Stachiewicza 33
Koszt: 3,9 mln zł (budżet miasta).
 
Całkowita liczba termomodernizacji budynków oświatowych przeprowadzonych w Krakowie w latach 2004-2022 wynosi 129 za łączną kwotę 146,1 mln zł.
 
DJI_0995%281%29
 

Galeria