Umowa podpisana, czas na realizację czyli rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej
27 września 2022

Umowa podpisana, czas na realizację czyli rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Grochowej

Wtorek, 27 września 2022
Niebawem nastąpi rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Krakowie przy ul. Grochowej 23 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 27 września br. w siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ulicy Ułanów podpisano umowę na realizację inwestycji. W wyniku procedury przetargowej wybrano propozycję Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego ŁĘGPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę (spośród 4 ofert) w oparciu o kryteria oceny określone w specyfikacji warunków zamówienia.
 
Zakres prac przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie nowego budynku ZSP nr 15 przy ulicy Grochowej. W obiekcie o łącznej powierzchni użytkowej ok. 7,6 tys. m2 znajdą się min.: 24 sale lekcyjne (w tym cztery pracownie), sala gimnastyczna wraz z trybunami, ścianką wspinaczkową i siłownią, a także świetlica, biblioteka, klub uczniowski, harcówka, gabinet lekarski, gabinet stomatologa, kuchnia, jadalnia. Przewidziano również utwardzenie terenu wokół budynku (budowa chodników, dróg wewnętrznych i parkingów z 17 miejscami postojowymi, wraz z elementami małej architektury tj.: ławeczkami, lampami, stojakami rowerowymi czy koszami na śmieci). Na dachu budynku znajdzie się także instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 30 kWh. Szkoła pomieści ok. 670 uczniów i ok. 80 nauczycieli oraz personelu szkolnego i będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w mieście.
 
Budynek będzie w całości dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki szerokim korytarzom, sanitariatom dla niepełnosprawnych oraz windzie wewnętrznej.
 
Umowę zawarto z terminem realizacji do końca II kwartału 2026 roku. W bieżącym roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, a już na początku przyszłego roku rozpoczną się roboty budowalne.
 
Całkowity koszt budowy (bez zakupu wyposażenia) wyniesie 64 mln zł.
 
Grochowa%20wizualizacja%281%29
 

Galeria