Więcej miejsc w samorządowych przedszkolach
23 listopada 2018

Więcej miejsc w samorządowych przedszkolach

Piątek, 23 listopada 2018
 Trzy krakowskie przedszkola skorzystały z programu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków". 5 nowych oddziałów powstało w Samorządowym Przedszkolu nr 11 przy ulicy Saskiej, 2 w Samorządowym Przedszkolu nr 67 przy ulicy Skwerowej, a jeden został uruchomiony w Samorządowym Przedszkolu nr 17, działającym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Dietla. W sumie przybyło 200 miejsc (w roku szkolnym 2014/2015 do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało łącznie 18 142 dzieci w wieku 3 – 6 lat).
 
Największy zakres prac objąłprzedszkole nr 67, które zyskało nowy budynek (w dotychczasowym, przy ulicy Praskiej pozostały dwa oddziały) z ogrodem i placem zabaw oraz Samorządowe Przedszkole nr 11 im. Misia Uszatka, gdzie w trakcie modernizacji całkowicie przebudowano istniejący budynek (parter i piwnice) oraz wykonano adaptację poddasza. W tej drugiej placówce przebudowa finansowana była zarówno z unijnego programu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków", jak i z budżetu miasta.
 
Projekt „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków" realizowany był w latach 2013 - 2015. Pieniądze pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego z programu „Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. Jego wartość wyniosła 1 416 578 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 204 091,30 zł, a 212 486,70 zł to wkład własny Gminy Miejskiej Kraków.
 
stopka_loga