Wzory umów

Wpisz nazwę, aby wyszukać:
Załącznik nr 10 do Instrukcji Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie i w jednostkach obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
wprowadzonej Zarządzeniem nr 329 /2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 31 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 10a do Instrukcji Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie i w jednostkach obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
wprowadzonej Zarządzeniem nr 329 /2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 31 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 10b do Instrukcji Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie i w jednostkach obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
wprowadzonej Zarządzeniem nr 329 /2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 31 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 10c do Instrukcji Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie i w jednostkach obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
wprowadzonej Zarządzeniem nr 329 /2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 31 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 10d do Instrukcji Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie i w jednostkach obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
wprowadzonej Zarządzeniem nr 329 /2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 31 grudnia 2018 r.
Załącznik nr 10e do Instrukcji Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie i w jednostkach obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,
wprowadzonej Zarządzeniem nr 329 /2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 31 grudnia 2018 r.
Ujednolicony wzór zlecenia do wykorzystania przez jednostki obsługiwane przez MCOO