Inwestycje / Planowane

Całkowity zakres rzeczowy: Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 62:   6 klas lekcyjnych w tym pracownia humanistyczna, matematyczna, biologiczno – chemiczna, fizyczna, informatyczna, językowa Biblioteka pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne zagospodarowanie terenu wraz z ciągami pieszymi Całkowita powierzchnia: 1164,12 m2 Ilość uczniów: ok. 150 Lata realizacji: projekt WPF z dnia 05.12.2022 r – 2020 - 2025 Wykonawca: ------ Projektant: XYZ ...
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 ul. Ćwikłowa 1
Całkowity zakres rzeczowy: Rozbudowa istniejącej szkoły nr 8 o budynek szkoły i przedszkola wraz z łącznikiem:   12 sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w tym pracownie do nauczania fizyki i chemii wraz z dodatkową salą komputerową świetlica, jadalnia wraz zapleczem kuchennym przedszkole z 5 oddziałami i sala zajęć ruchu pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne zagospodarowanie terenu wraz z ciągami pieszymi   Całkowita powierzchnia: 4163,25 m2 Ilość uczniów: ok. 600 Lata realizacji: projekt ...
Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 ul. M. Wrony 115
Zadanie dotyczy budowy zespołu szkolno-przedszkolnego, obejmującego trzyciągową szkołę podstawową (24 sale dydaktyczne) i czterooddziałowe przedszkole.   Okres realizacji 2020-2027  
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Łęgu
Przedmiotem inwestycji jest budowa 8 oddziałowego przedszkola z układem komunikacyjnym, naziemnymi miejscami postojowymi, instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., elektryczną, słaboprądową i wentylacji mechanicznej, instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną wraz z budową placu zabaw i zbiornika retencyjnego wód opadowych oraz przebudową kolidujących: gazociągu i sieci elektroenergetycznej nN i rozbiórką istniejącego budynku usługowego ...
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179 - rozbudowa