Projekty unijne

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna VII w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0019/22 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
Małopolska Chmura Edukacyjna (VII edycja) technika w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0019/22
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna (VII edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0018/22 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych ...
Małopolska Chmura Edukacyjna (VII edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0018/22
W ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pt.: Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków- II. Koszt całkowity inwestycji: 10 908 792,51 zł, w tym dofinansowanie: 5 215 520,55 zł.   Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 6 budynków użyteczności ...
Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków- II
  Całkowita wartość projektu 6 970 872,71 zł. Okres realizacji projektu: 2 stycznia 2020 r. – 28 grudnia 2023 r.   Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów –ZIT.   Realizatorzy projektu: Zespół Szkół Chemicznych(ZSCH) , Zespół Szkół Ekonomicznych ...
Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej (A) Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT"
Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja
Projekt nr RPMP.10.02.01-12-0014/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.  
Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno–elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja
Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.
Projekt  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.  
Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo–leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja
Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno–gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT
Projekt  Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno–gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja
Gmina Miejska Kraków jest Partnerem Projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II ” jest on realizowany w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oraz wszystkie szkoły w Gminie Miejskiej Kraków, uczestniczące w projekcie. Celem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II ...
Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II ”
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna VI w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0023/21 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
Projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna VI (Technika) w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0023/21
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych. Wartość projektu:  395 165,61 zł. Kwota ...
Projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0022/21