Informacje o MCOO

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie rozpoczęło działalność 1 stycznia  2018 roku, przejmując zadania istniejącego od 1975 roku Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
           
Do głównych zadań MCOO należy prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej oraz organizacyjnej na rzecz krakowskich jednostek oświatowych oraz realizacja innych zadań np. organizowanie przetargów i realizacja remontów oraz inwestycji związanych z oświatą w Gminie Miejskiej Kraków.

MCOO obsługuje 208 samorządowych szkół i placówek, w tym:
- 108 przedszkoli, w tym 1 specjalne,
- 71 szkół podstawowych,
- 12 zespołów szkolno-przedszkolnych,
- 3 zespoły szkół ogólnokształcących, w tym 2 sportowych,
- 5 liceów ogólnokształcących samodzielnych,
- 2 zespoły szkół zawodowych,
- 6 zespołów szkół specjalnych,
- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.
      
Dyrekcja Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie:                      
Beata Tracka–Samborska    – Dyrektor
Zbigniew Mazur                         – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Maciej Dadak                               – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych
Renata Mikulska                        -  Główny Księgowy
 
 
 
Przedmiotem podstawowej działalności MCOO jest:
  1. Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej oraz organizacyjnej na rzecz jednostek obsługiwanych.
  2. Realizacja innych zadań na rzecz jednostek oświatowych.