Obowiązujące procedury

Pytania i odpowiedzi

1. Kiedy należy złożyć PIT 2 kogo taki druk dotyczy?

Pracownik PIT 2 składa raz , zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy tj. przed pierwszą wypłatą  wynagrodzenia . PIT 2 upoważnia pracodawcę  do pomniejszania zaliczek na podatek  o kwotę wolną od podatku. Wyjątek stanowią emeryci, renciści  i osoby prowadzące działalność gospodarczą. W przypadku zmiany sytuacji mającej wpływ na zastosowanie kwoty wolnej od podatku pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę.( np. przyznanie renty, emerytury i podjęcia działalności gospodarczej)
 
2. Dlaczego wynagrodzenie w roku 2022 jest niższe niż w roku 2021 pomimo otrzymania podwyżki wynagrodzenia?
Pomniejszone wynagrodzenie wynika z nowych zasad wyliczenia podatku i kasy chorych  .  Do 31.12.2021 r kwota należnego podatku 17% była pomniejszana o kwotę składki zdrowotnej 7,75% . Obecnie płacimy kwotę podatku 17% oraz składkę zdrowotną 9% .
3. Dlaczego wypłata wynagrodzenia w miesiącu wypłaty 13 tej pensji jest niższa od pozostałych miesięcy?
Zazwyczaj 13- ta pensja jest wypłacana w miesiącu marcu przed wypłatą wynagrodzenia dla  pracowników administracyjno –obsługowych . Na tej liście zostają zastosowane koszty uzyskania i ulga podatkowa ( dlatego 13-ta  pensja netto  jest wyższa ) . W związku z przepisami koszty i ulga przysługują tylko raz w miesiącu  i nie ma możliwości kolejny raz ich  zastosowania przy wypłacie wynagrodzenia ( dlatego wypłata wynagrodzenia netto jest niższa )
 

Zarządzenie Nr 429/2017 Dyrektora Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie z 29 grudnia 2017 r.
umieszczono na stronie: 2019-03-01
Zarządzenie Nr 135/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z 28 maja 2018 r.
umieszczono na stronie: 2019-03-01
Zarządzenie Nr 328/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z 31 grudnia 2018 r.
umieszczono na stronie: 2019-03-01
Zarządzenie Nr 251/2019 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z 31 grudnia 2019 r.
umieszczono na stronie: 2020-11-09
Zarządzenie Nr 89/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z 26 czerwca 2020 r.
umieszczono na stronie: 2020-11-09
Zarządzenie Nr 90/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w Krakowie z dnia 26 czerwca 2020 r.
umieszczono na stronie: 2020-11-09
Zarządzenie Nr 269/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z 31 grudnia 2020 r.
umieszczono na stronie: 2021-01-04
Zarządzenie nr 31/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 30 marca 2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-04-07
Zarządzenie 121/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 28 czerwca 2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-07-02
Zarządzenie nr 197/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w Krakowie z dnia 30 września 2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-09-30
Zarządzenie 207/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 22 listopada 2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-11-30
Zarządzenie nr 287/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w Krakowie z dnia 30 grudnia 2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-12-30
Zarządzenie nr 38/2022 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 7 marca 2022 r.
umieszczono na stronie: 2022-03-07
Zarządzenie Nr 215/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z 27.08.2018 r.
umieszczono na stronie: 2019-03-01
Zarządzenie Nr 325/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 28.12.2018 r.
umieszczono na stronie: 2019-03-01
Zarządzenie Nr 329/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z 31.12.2018 r.
umieszczono na stronie: 2019-03-01
Zarządzenie nr 146/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 21.10.2020 r.
umieszczono na stronie: 2020-10-21
Załącznik do Zarządzenia nr 146/2020 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 21.10.2020 r.
umieszczono na stronie: 2020-10-21
Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 4.03.2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-03-04
Załączniki nr 1-8 do Zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 4.03.2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-03-04
Załączniki nr 1-8 do Zarządzenia nr 9/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 4.03.2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-03-04
Zarządzenie nr 32/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 30.03.2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-03-30
Załaczniki 1-2 do Zarządzenia nr 32/2021 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 30.03.2021 r.
umieszczono na stronie: 2021-03-30
Zarządzenie nr 78/2022 Dyrektora MIejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dn. 27.06.2022 r.
umieszczono na stronie: 2022-07-01
pobierz wszystkie załączniki (.zip)