Obsługa stron

Obsługa stron
Dział Socjalny Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie:
 
  1. Prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Centrum (w tym: emeryci i renciści) oraz Fundusz Mieszkaniowy,
  2. Prowadzi zadania związane z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla placówek obsługiwanych przez Centrum, oraz Funduszu Mieszkaniowego na podstawie zawartych umów z dyrektorami i kierownikami placówek obsługiwanych,
  3. Prowadzi zadania związane z realizacją Funduszu na Pomoc Zdrowotną dla nauczycieli obsługiwanych placówek (w tym emeryci i renciści),
 
Dział Socjalny
ul. Ułanów 9a budynek B
Telefon: 12-65 03 700
socjalny@mcoo.krakow.pl
 
Obsługa Stron codziennie (poza czwartkiem) w godzinach: 8.00-14.00
 
Pokój nr 3 i 18 obsługa stron w zakresie:
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych placówek wspólnie gospodarujących funduszem socjalnym
  • Fundusz Mieszkaniowy
  • Fundusz Zdrowia dla nauczycieli i emerytów i rencistów nauczycieli
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i byłych pracowników Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie)
Telefon: 12-65 03 706 i 12-65 03 710
 
Pokój nr 19 obsługa stron w zakresie:
 
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli
Telefon: 12-65 03 713
 
Pokój nr 1 i 20 obsługa stron w zakresie:
 
  • Księgowość funduszu mieszkaniowego (spłaty pożyczek)
  • Księgowość funduszu socjalnego
Telefon: 12-65 03 702, 12-65 03 704, 12-65 03 705
 
Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski można pobrać i złożyć również na dzienniku podawczym Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Kutrzeby  6Planowane terminy KOMISJI w roku 2023:
 
 
Komisja rozpatrująca wnioski z ZFSS – FUNDUSZ MIESZKANIOWY:

 
                     termin składania wniosków                       termin komisji
 
I kwartał                       21.03.2023                                     30.03.2023
II kwartał                      20.06.2023                                     29.06.2023
III kwartał                     19.09.2023                                     28.09.2023
IV kwartał                     07.11.2023                                     16.11.2023
 
 
Komisja rozpatrująca wnioski z ZFSS – FUNDUSZ SOCJALNY:
 
                     termin składania wniosków                       termin komisji
 
I kwartał                      21.03.2023                                     30.03.2023
II kwartał                     20.06.2023                                     29.06.2023
III kwartał                    19.09.2023                                     28.09.2023
IV kwartał                   07.11.2023                                     16.11.2023
 
Komisja rozpatrująca wnioski z ZFSS – FUNDUSZ NEiR:
 
                    termin składania wniosków                        termin komisji
 
I kwartał                     14.02.2023                                     23.02.2023
II kwartał                     23.05.2023                                     01.06.2023
III kwartał                    29.08.2023         `                           07.09.2023
IV kwartał                   21.11.2023                                     30.11.2023
 
FUNDUSZ ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI:
 
                       termin składania wniosków                       termin komisji
 
I kwartał                       15.02.2023                                    luty        2023
II kwartał                      31.05.2023                                    czerwiec  2023
III kwartał                     10.09.2023                                    wrzesień  2023
IV kwartał                    15.11.2023                                     listopad   2023