Obsługa prawna


Usługi z zakresu bieżącej obsługi prawnej jednostek oświatowych oraz Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie świadczy: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Sławomir Koper.
 
Kontakt:

tel. 12 370 86 40
e-mail: sekretariat@koper-law.pl
Adres Kancelarii: ul. Ostatnia 1C/B4, 31-444 Kraków

Zakres działania:
  1. Kontrola zawieranych przez Centrum oraz placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków umów cywilno-prawnych pod kątem ich zgodności z prawem.
  2. Sporządzanie wzorów umów.
  3. Parafowanie zawieranych umów i aneksów przez Centrum i wszystkie szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków.
  4. Wydawanie opinii prawnych na potrzeby działów Centrum i Dyrektorów placówek oświatowych prowadzone przez Gminę Miejską Kraków.
  5. Reprezentowanie Centrum i wszystkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania.

DYŻURY Kancelarii:
 
Dzień tygodnia
Dyżur w Kancelarii
ul. Ostatnia 1C/B4
 
Kontakt-telefon:
12 370-86-40
 
Poniedziałek
9.00 - 17.00
 
Wtorek
9.00 - 17.00
 
Środa
9.00 - 17.00
 
Czwartek
9.00 - 17.00
 
Piątek
9.00 - 17.00