Rok realizacji: 2015 - 2016

 
 
I. Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 48 osiedlowego klubu sportowo-kulturalnego służącego integracji społeczności Bielan.  
Projekt zakłada stworzenie w SP 48 przestrzeni na działalność integracyjno-kulturalno-sportową dla mieszkańców Bielan. Poprzez remont pomieszczenia w przyziemiu szkoły chcemy stworzyć świetlicę, służącą dzieciom do rozwijania zainteresowań technicznych i kulinarnych, do projekcji filmów oraz do kameralnych spotkań mieszkańców. Wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i audiowizualny umożliwi organizację imprez sportowych i rekreacyjnych nie tylko dla dzieci szkolnych, ale również dla młodzieży i starszych mieszkańców Bielan. Przenośna estrada i sprzęt nagłaśniający pozwolą urządzić zabawę karnawałową, przedstawienie teatralne, koncert lub wieczór towarzyski.
KOSZT: 138 170,00
 
II. Ruch to zdrowie - każdy Leśny Skrzat Ci o Tym powie - modernizacja placu zabaw w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 78 - oddziały przy ul. Jodłowej. 
Przedmiotem projektu jest: modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym: zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci wraz z podłożem amortyzującym w strefie do tego wymaganej oraz w strefie piaskownicy, zakup i montaż obrzeży betonowych wokół istniejących ogródków skalnych.
KOSZT: 75 500,00
 
III. Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich Uczniów- część dzielnicowa dla dzielnicy X Swoszowice. 
Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych.
KOSZT: 80 000,00