Rok realizacji: 2019

I. Sztuczna nawierzchnia placu zabaw filii Przedszkola 145
Zgłoszony projekt dotyczy wymiany nawierzchni  ogrodu przedszkolnego na bezpieczną kolorową nawierzchnię  poliuretanową. Wydzielona zostałaby bezpieczna przestrzeń  do zabaw ruchowych i ćwiczeń.Pozostała część ogrodu  byłaby terenem zielonym z trawnikiem i rabatkami.
KOSZT: 56 000,00
 
II.  Wspaniały ogród, zielona trawa - świetna zabawa!
Zadanie obejmuje rewitalizację zieleni oraz wymianę i montaż nowych urządzeń do zabawy dla dzieci na placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 82.
KOSZT:  79 539,00