Rok realizacji: 2020

  Projekt obejmuje utworzenie zielonej klasy (outdoor classroom) wraz z wyposażeniem - ogólnodostępnego, unikalnego miejsca do prowadzenia w plenerze wszelkich aktywności twórczych i edukacyjnych.
KWOTA: 60 000,00 zł
  Ogród polisensoryczny (wielozmysłowy) to miejsce, w którym świat poznaje się za pomocą wszystkich zmysłów. Uczniowie odnajdą w nim miejsce do nauki i terapii, w którym wykorzystają zmysły smaku, dotyku, węchu, wzroku i słuchu.
KWOTA: 80 000,00 zł
 
Stworzenie ogólnodostępnego zielonego ogrodu, który będzie miejscem zabaw, odpoczynku i relaksu dla każdego przy Szkole nr 32 w Krakowie. Obecny teren jest zaniedbany i nie spełnia swojej funkcji.
KWOTA: 140 000,00 zł
 
Zagospodarowanie ogrodu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, w celu stworzenia miejsca przyjaznego dzieciom z problemami sensorycznymi, ich rodzinom i pozostałym mieszkańcom dzielnicy.
KWOTA:  200 000,00 zł
 
Projekt zakłada nasadzenie roślin przyciągających motyle i zamontowanie domków dla motyli z poidełkiem przy ulicy Czerwieńskiego 1 na terenie Szkoły Podstawowej nr 119.
KWOTA: 9 000,00 zł