Służbowa telefonia komórkowa


Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie prowadzi obsługę służbowej telefonii komórkowej na podstawie obowiązującego Statutu MCOO oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 3397/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez dyrektorów/pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

W okresie od 01.11.2021 r. do 31.10.2023 r. operatorem jest firma Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS), która świadczy obsługę w ramach umowy zawartej z Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa na świadczenie usług telefonii komórkowej.

W związku z realizacją ww. usług MCOO opłaca abonament w wysokości 43 zł brutto za każdą aktywna kartę SIM w danym okresie rozliczeniowym.        
Abonament obejmuje nielimitowane połączenia głosowe do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych, krajowych sieci stacjonarnych oraz nielimitowane krajowe SMS i MMS. Abonament obejmuje 180 GB (minimum 140 GB) do transmisji danych (taktowanie co 100kB) dla jednej karty głosowej do wykorzystania w okresie 1 miesiąca na terytorium Polski. Po przekroczeniu pakietu danych dodatkowe opłaty nie są naliczane, jedynie zostaje obniżona prędkość pobierania i wysyłania danych.
Abonament nie obejmuje: połączeń, SMS-ów i MMS-ów na numery specjalne, informacyjne, infolinie, numery dodatkowo płatne tzw. Premium oraz SMS-ów i MMS-ów Premium, SMS-ów na stacjonarne.
Roaming obejmuje*:
500 Minut i 200 SMS-ów wychodzących w roamingu w UE i kierowane do UE do wykorzystania co 1 miesiąc w UE. Nielimitowane połączenia przychodzące w roamingu w UE do wykorzystania co 1 miesiąc w UE. Nielimitowane SMS-y przychodzące w roamingu w UE do wykorzystania co 1 miesiąc w UE. 2 GB (taktowanie co 1kB osobno za dane wysłane i odebrane) do wykorzystania co 1 miesiąc w telefonie w UE. Po przekroczeniu pakietu danych w roamingu dodatkowe opłaty nie są naliczane, jedynie zostaje obniżona prędkość pobierania i wysyłania danych. Powyższe nie dotyczy: połączeń, SMS-ów i MMS-ów na numery specjalne, informacyjne, infolinie, numery dodatkowo płatne tzw. Premium oraz SMS-ów i MMS-ów Premium, SMS-ów na stacjonarne.
*Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr (Republika Cypryjska), Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania (również Wyspy Kanaryjskie), Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Martynika, Niemcy, Portugalia (również Madera oraz Azory), Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Norwegia, Islandia, Liechtenstein oraz inne kraje objęte darmowym roamingiem w trakcie trwania umowy.
 
Każdy  użytkownik  ma  możliwość  bieżącego   sprawdzenia  naliczeń  dla  danego numeru. W tym celu należy wysłać bezpłatny SMS pod numer 2580 o treści N .
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zasady korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez dyrektorów/pracowników placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków określone zostały w Regulaminie wprowadzonym 3397/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez dyrektorów/pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Każdy użytkownik, któremu przyznano służbowy telefon komórkowy w momencie otrzymania telefonu podpisuje oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. regulaminu i jest zobowiązany do przestrzegania jego zapisów.

Obsługę zadania w ramach MCOO zapewnia Dział Obsługi. Wszelkie pytania związane z telefonia komórkową np. dotyczące płatności, awarii, wymiany telefonów jak też zgłaszanie zagubienia / kradzieży telefonu należy kierować pod numer telefonu: 12-65 03 905.