Wzory opisów faktur

 
Opis powinien być dołączany do każdej faktury za badania profilaktyczne pracowników jednostek oświatowych, dla których organizatorem obsługi badań lekarskich pracowników jest MCOO, wystawionej przez podmiot świadczący obsługę zadania w danym roku budżetowym (w 2021 r. CMP sp. z o.o.). Jednostka obsługiwana wypełnia pozycje po prawej stronie opisu: "Opis merytoryczny dotyczący operacji gospodarczej" oraz "Fakturę sprawdzono pod względem merytorycznym".
 
 
 

umieszczono na stronie: 2021-07-16