Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i z placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2020/2021 - AKTUALIZACJA 3.09.2020 r.
25 sierpnia 2020

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i z placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2020/2021 - AKTUALIZACJA 3.09.2020 r.


Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie informuje, że Wykonawcą usługi pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i z placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2020/2021” jest wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego firma Mal-Bus Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna.
Telefon kontaktowy do Wykonawcy dla rodziców w sprawach harmonogramu dowozu i kwestiach organizacyjnych:
12 256 10 54 (czynny od godziny 7 do godziny 15).
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Działu Obsługi MCOO w Krakowie pod nr tel. 12 650 39 04 oraz 12 650 39 05 lub do Wydziału Edukacji UMK pod nr tel. 12 616 52 27.
 
AKTUALIZACJA 4 września 2020 r.
 
Poniżej zamieszczono pełną treść umowy nr MCOO/I/274/DOB/63/2020 zawartej w dniu 18 sierpnia 2020 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków - Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie a Mal-Bus Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna dotyczącą dowozu w roku szkolnym 2020/2021 dzieci niepełnosprawnych do i ze szkół, placówek oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w tym objętych uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XII/200/19 z dnia 27 marca 2019 r.
 

umieszczono na stronie: 2020-08-25
pobierz wszystkie załączniki (.zip)