Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków- II

Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków- II

W ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pt.: Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Kraków- II.
Koszt całkowity inwestycji: 10 908 792,51 zł, w tym dofinansowanie: 5 215 520,55 zł.
 
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej: jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:
  • Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Pigonia 2,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Na Błonie (2 budynki tj. Szkoły Podstawowej nr 153 oraz XVIII Liceum Ogólnokształcącego),
  • Samorządowe Przedszkole nr 148 na os. Tysiąclecia 37,
  • Samorządowe Przedszkole nr 123 przy ul. Miechowity 4,
  • Szkoła Podstawowa nr 149 przy ul. Bujaka 15.
Obsługą ww. jednostek oświatowych zajmuje się Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, które pełni rolę realizatora projektu.
 
Dotychczas, przy udziale środków europejskich z perspektywy 2014-2020, przeprowadzono kompleksową termomodernizację 30 budynków oświatowych.
Kompleksowa modernizacja energetyczna, w zależności od potrzeb wskazanych w audytach energetycznych, obejmuje w szczególności takie działania jak docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, czy wymianę lub modernizację wewnętrznej instalacji CO.

 

Aktualności

Termomodernizacje budynków oświatowych 2022
18 października 2022

Termomodernizacje budynków oświatowych 2022

W 2022 roku Gmina Miejska Kraków wykonuje termomodernizacje gminnych obiektów oświatowych w 9 jednostkach oświatowych. Realizacja prac termomodernizacyjnych obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Zadania te mają na celu przede wszystkim zredukowanie zużycia energii o kilkadziesiąt procent oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla ...